Tilitoimisto JMH

TALOUSHALLINNON PALVELUT AMMATTITAIDOLLA

TIETOJA JA VINKKEJÄ

Lista artikkeleista:

Kirjanpitoaineisto – Mitä kirjanpitäjälle kuuluu toimittaa?

Kirjanpitoaineisto

Niin helppoa kuin kirjanpitoaineiston toimittaminen muovipussissa onkin, ei se kuitenkaan tarjoa etua asiakkaalle eikä kirjanpitäjälle. Selvitystyöhön kuluu aikaa, ja tällöin myös kirjanpidon kulut nousevat. Tärkeintä ei ole se, että tositteet ovat tiliotteen mukaisessa järjestyksessä, vaan se, että kaikki tositteet on tuotuna.

Kirjanpitoaineisto tulee toimittaa kirjanpitäjälle kerran kuukaudessa mahdollisimman pian kuukauden päätyttyä.

Kirjanpitoaineisto

Jokaisesta yritystoiminnan taloudellisesta tapahtumasta tarvitaan tosite. Taloudellisia tapahtumia voivat olla esim. myynti-, osto- ja rahoitustapahtumat. Kaikista liiketoiminnan tositteista muodostuu kirjanpitoaineisto.

Kirjanpitoaineistoon sisältyy normaalisti seuraavat liiketoiminnan tositteet:

 • Tiliotteet
 • Myyntitositteet (esim. myyntilaskut, käteiskuitit, myyntipäiväkirja, kassaraportti)
 • Ostotositteet (esim. ostolaskut, käteis-, ja korttiostotositteet)
 • Muut tositteet (esim. verohallinnon asiakirjat, ulosottoviraston maksut, palkkayhteenvedot)

Näiden lisäksi kirjanpitäjälle on hyvä toimittaa myös verotuspäätökset sekä ennakkoveroliput.

Tositteiden vaatimukset

Toimitettavien tositteiden tulee liittyä yritystoimintaan. Mikäli ostokuitista ei selkeästi käy ilmi mihin tarkoitukseen tuote tai palvelu on ostettu, on osto hyvä perustella. Kuitin takapuolelle voi kirjoittaa tuotteen tai palvelun käyttötarkoituksen. Esimerkiksi kokous- ja edustuskuluissa tulee olla selite miksi on neuvoteltu, ja kenen kanssa.

Tositteissa tulee olla selkeät arvonlisäveromerkinnät, jotta se voidaan vähentää kirjanpidossa. Näin ollen esimerkiksi maksupäätteestä tulostettu kuitti ei riitä tositteeksi, vaan tarvitaan kuitti, jossa on eriteltynä tuote mikä on ostettu, sekä arvonlisäveron määrä. Samoin, mikäli olet maksanut laskun maksukehotuksella, tarvitaan liitteeksi alkuperäinen lasku, josta näkyy arvonlisäveron määrä.

”Kirjanpitäjä on yrittäjän paras kaveri”

Tällä videolla asiakkaamme, sivutoiminen yrittäjä Miika kertoo, miksi kirjanpitäjä on yrittäjälle tärkeä kumppani. Miikan sivutoiminen yritys tekee digimarkkinointia ja sähköistä viestintää ja monet verohallinnon säädökset ja ohjeistukset aiheuttivat hänelle harmaita hiuksia. Avullamme Miika pystyi hoitamaan hankalat asiat pois päiväjärjestyksestä ja keskittymään niihin asioihin, jotka ovat hänen ydinosaamistaan.

Jos sinulla on yritys tai harkitset yrityksen perustamista, kannattaa ottaa yhteyttä meihin ja sopia aika tapaamiseen. Yhdessä voimme pohtia mieltäsi askarruttavia asioita! Meiltä saa kysyä ihan kaikkia yrittämiseen, verotukseen ja taloushallintoon liittyviä asioita. Mikään kysymys ei ole turha tai huono! Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan!

Kahdeksan kohdan muistilista yrittäjyyttä harkitsevalle

Muistilista yrittäjyyttä harkitsevalle

Haaveena yrityksen perustaminen? Onneksi olkoon, yrittäjyys on hieno tie! Yrityksen perustamiseen liittyy kuitenkin jonkin verran asioiden valmistelua. Kokosimme kahdeksan kohdan muistilistan omaa yritystään perustavalle tai asiaa harkitsevalle. Listan avulla saat lyhyen kokonaiskuvan tärkeimmistä asioista!

1. Pohdi ominaisuuksiasi sekä asiantuntemustasi yrittäjänä

Onko sinussa sitä kuuluisaa yrittäjähenkeä? Suomi.fi nostaa esiin neljä ominaisuutta, jotka yrittäjästä olisi hyvä löytyä. Ne ovat:

 • Suoriutumismotivaatio
 • Innovatiivisuus
 • Riskinottohalukkuus
 • Itsenäisyys

Mutta ei kannata jumiutua näihin asioihin. Jos yrityksen perustaminen on asia, jota haluat, niin sitten sinun pitää vaan kokeilla sitä. Tärkeintä on kuitenkin, että sinulla on asiantuntemusta tai tuote, josta joku on valmis maksamaan.

2. Tee liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelmaa kuvataan usein aloittavan yrityksen kivijalaksi ja sitä se toki onkin. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen voi olla varsin raskas operaatio ja se vaatii hurjan paljon asioihin perehtymistä. Toki perehtymistä tarvitaan joka tapauksessa, mutta liiketoiminnan suunnitteluun on myös notkeampi, start-up -maailmasta tuttu tapa. Lean canvas -malli lupaa, että 20 minuutissa voit tehdä itsellesi liiketoimintasuunnitelman.

Lean -malliin kuuluu, että tehdään 20 minuutin suunnitelma, kerrotaan siitä ystäville ja tuttaville ja pyydetään palautetta. Sitten tehdään suunnitelma uudestaan, testataan sitä ja tehdään suunnitelma uudestaan niin kauan, kunnes tuntuu siltä, että kokonaisuus on hioutunut timantiksi.

Aiheesta löytyy suomenkielinen video alta.

3. Pohdi yrityksesi mahdollista rahoituksen tarvetta

Perinteisempi, tarkoin mietitty liiketoimintasuunnitelma on yleensä parempi vaihtoehto, jos yritys tarvitsee ulkopuolista rahoitusta aloitukseen. Liiketoimintasuunnitelman avulla on kenties helpompi vakuuttaa rahoittajat ja aloittavan yrittäjän starttirahaan yleensä vaaditaan liiketoimintasuunnitelma. Huomioi, että starttirahaa saadaksesi yrityksesi ei saa olla jo olemassaoleva yritys. Lisäksi sinun täytyy täyttää myös muita kriteerejä, katso lisätietoa täältä.

4. Valitse itsellesi sopiva tilitoimisto

Tilitoimiston ja oman kirjanpitäjäsi tulisi olla sellainen, jolta uskaltaa aina kysyä neuvoa ja jonka kanssa tulee toimeen. Meiltä saa myös yrityksen aloittamiseen neuvontaa. Kannattaa ottaa yhteyttä ja varata aika ilmaiseen tapaamiseen!.

5. Valitse yrityksellesi yritysmuoto sekä nimi

Yritysmuodon valintaan vaikuttaa olennaisesti muun muassa liiketoiminnan luonne, rahoituksen tarve, perustajien lukumäärä ja roolit sekä verotukselliset asiat. Yritysmuotoja ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Jokaisella yritysmuodolla on uniikit ominaispiirteet, jotka kannattaa selvittää ennen kuin asiassa etenee.

Toiminimeä perustaessa tmi Matti Meikäläinen on ilmainen, mutta jos haluaa nimetä yrityksensä virallisesti joksikin muuksi, ”keksinnölliseksi” nimeksi, veloitetaan siitä lisämaksu. Lisätietoa yrityksen nimiasioista löytyy täältä.

6. Hoida(ta) byrokratia kuntoon

Näissä asioissa tilitoimisto voi olla apunasi:

 • Rekisteröi yritys kaupparekisteriin sekä Verohallinnon eri rekistereihin
 • Hanki yrityksellesi pankkitili
 • Hanki yrityksellesi tarpeelliset vakuutukset (YEL, vahinko-, vastuu-, ja oikeusturvavakuutus, tapaturmavakuutus, omaisuusvakuutus ym. tarpeelliset vakuutukset)
 • Käy läpi verotusasiat (arvonlisävero, ennakkovero)

7. Markkinoi yritystäsi

Markkinoinnin avulla voit tavoittaa asiakaskuntaasi, erottautua kilpailijoistasi ja hankkia liidejä, eli yrityksestäsi kiinnostuneita henkilöitä. Markkinointi luo pohjaa onnistuneelle myynnille. Konkreettisina markkinointikeinoina voi olla esimerkiksi:

 • Verkkosivusto ja sisällöntuotanto
 • Facebook-sivu ja muut sosiaalisen median kanavat (kannattaa miettiä, mitkä kanavat tavoittavat kohderyhmäsi parhaiten)
 • Verkkomarkkinointi Facebookissa ja Googlessa
 • Printtimainonta esimerkiksi paikallislehdessä ja muissa yrityksellesi relevanteissa kanavissa

8. Keskity omaan ydinosaamiseesi

Tämä on tärkeä asia listalla. Pohdi, mikä on tärkeintä osaamistasi ja keskity siihen. Hajauttamalla tekemistäsi toissijaisiin toimintoihin viet energiaa tärkeimmältä asialta. Sillä voi olla negatiivinen vaikutus myyntiisi, kapasiteettiisi ja jaksamiseesi. Kirjanpito on klassinen esimerkki tästä. Anna se ammattilaisen tehtäväksi ja keskity itse olennaiseen. Kuuntele vaikka, mitä mieltä Miika asiasta on.

Yrityksen perustaminen on ensimmäinen konkreettinen askel yrittäjyyden hienolla tiellä. Toivotamme sinulle onnea!

Huomioitavaa kesätyöntekijän palkkaamisessa

Mitä kesätyöntekijän palkkaaminen vaatii? Ensinnäkin tulee selvittää työtehtävät; mihin niistä voidaan käyttää kesätyöntekijää ja mitkä ovat sellaisia työtehtäviä, mitä vakituiset työntekijät eivät ehdi vuoden aikana tekemään, mutta jotka kuitenkin ovat yritykselle tärkeitä. Pohdi, mitä työtehtävien tekeminen vaatii, ja millaista työntekijää haet.

Muistilista yrittäjyyttä harkitsevalle

Rekrytoi huolella

Kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa tulee olla yhtä huolellinen kuin muidenkin työntekijöiden rekrytoinnissa, sillä ahkeraa työntekijää on hankala löytää. Tarkista TE-toimistolta, onko kesätyöntekijöiden palkkaamiseen mahdollista saada palkkatukea, tai saako kesätyöntekijän palkkaamiseen jotain muuta tukea.

Tee kirjallinen työsopimus

Aina kannattaa tehdä kirjallinen työsopimus, jossa sovitaan työehdoista ja palkasta. Nuorten työntekijöiden kanssa on hyvä käydä tarkemmin läpi työhön ja palkkaan liittyvät velvoitteet, sillä heillä ei välttämättä ole aikaisempaa kokemusta työelämästä. Työsopimukseen tulee kirjata ainakin palkan määrä, työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto ja alkamisajankohta, sovellettava työehtosopimus sekä määräaikaisuuden peruste.

Palkan määrä

Tarkista alan työehtosopimuksesta löytyykö sieltä suosituksia harjoittelijoiden palkoista. Työntekijäliitoilla voi olla myös suosituksia kesätyöntekijän palkoista.

Pakolliset vakuutukset

Työnantajan tulee hankkia pakollinen tapaturmavakuutus, mikäli palkkoja maksetaan kalenterivuoden aikana yli 1200 euroa. Tapaturmavakuutus tulee olla voimassa töiden alkaessa. Tapaturmavakuutuksen mukaan tulee myös ryhmähenkivakuutus. Näiden lisäksi myös TyEl on pakollinen jos työntekijät ovat 17-68 -vuotiaita ja ansiot ovat vähintään 58,19 euroa kuukaudessa. Lisäksi yritys on velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusta 17-64-vuotiaista työntekijöistä Työttömyysvakuutusrahastolle.

Alaikäisen palkkaaminen

Alaikäisen palkkaamisessa tulee ottaa huomioon tiettyjä rajoitteita. 15-vuotiaan saa palkata, kunhan hän on suorittanut oppivelvollisuutensa.

Perehdytä

Kesätyöntekijä tulee perehdyttää työhönsä yhtä hyvin kuin muutkin työntekijät vaikka hän onkin vain määräaikainen työntekijä.

Palkanmaksu

Palkanmaksun yhteydessä tulee antaa palkkalaskelma, joka on hyvä käydä kohta kohdalta läpi työntekijän kanssa.

Työsuhteen päättyminen

Kun määräaikainen työsuhde päättyy, maksetaan työntekijälle lomakorvaus, eli työsuhteen aikana kertyneet lomapäivät sekä mahdollinen lomaraha. Lisäksi kesätyöntekijälle tulee antaa työtodistus suorittamastaan työstä.

Kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi

Aineiston säilytys ja arkistointi

Kirjanpidot ja tilinpäätökset täytyy säilyttää. Myös aineisto, josta kirjanpito ja tilinpäätökset tehdään, on säilytettävä eli arkistoitava. Arkistoinnin järjestäminen on yrityksen johdon vastuulla. Tiedot voi arkistoida myös paperittomasti koneellisille tietovälineille, kunhan noudattaa näistä menetelmistä annettuja määräyksiä. Kaikki kirjanpidon materiaali tasekirjaa lukuun ottamatta voidaan säilyttää koneellisesti.

TOSITTEET 6 VUOTTA

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muukin mahdollinen liiketapahtumia varmentava kirjanpitoaineisto on säilytettävä Suomessa vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tositteet on säilytettävä järjestelmällisellä tavalla – kirjausjärjestyksessä tai muutoin siten, että tositteiden ja kirjanpidon yhteys voidaan vaikeuksitta todeta.

TILINPÄÄTÖS, KIRJANPIDOT, TILILUETTELO SEKÄ LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA 10 VUOTTA

Tilinpäätös, kirjanpidot sekä käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Aineisto on säilytettävä järjestelmällisellä tavalla.

Toiminnan loppuessa tai kirjanpitovelvollisuuden muuten päättyessä on kirjanpitovelvollisen tai tämän oikeudenomistajan ilmoitettava rekisteriviranomaiselle (kaupparekisteri, yhdistysrekisteri), kenelle kirjanpitoaineiston säilyttäminen on uskottu.

Esimerkki: Jos tilikausi on 1.7. – 30.6., voi arkiston siivouksessa vuoden 2016 alkaessa tuhota tositteet, jotka ovat tilikaudelta 1.7.2008 –30.6.2009 tai sitä vanhempia ja kirjanpitokirjat, jotka ovat tilikaudelta 1.7.2004 – 30.6.2005 tai sitä vanhempia. Säädetyt ajat ovat vähimmäisaikoja.

Kannattaa muistaa, että saamiset ja useat varallisuuteen kohdistuvat rikokset vanhenevat 10 vuodessa. Myös kiinteistöjen, arvopapereiden, kaluston, koneiden ja laitteiden hankintamenon selvittäminen voi olla tarpeen 10 vuoden jälkeenkin. Myös Euroopan unionin rahasto-ohjelmasta myönnettyä tukea koskevaa kirjanpitoaineistoa säilytetään ministeriön säätämin erityissäädöksin. Palkanmaksuun ja työsuhteeseen liittyvät asiapaperit kannattaa myös säilyttää määräaikojen yli.

Lähde: Taloushallintoliitto, https://taloushallintoliitto.fi/kirjanpidon-abc-mita-jokaisen-tulisi-tietaa-kirjanpidosta/miten-kauan-kirjanpitoja-taytyy-sailyttaa

Arvonlisäverotus pähkinänkuoressa

Arvonlisäverotus

Oletko koskaan miettinyt, mitä arvonlisäverotus on ja miten se vaikuttaa yrittäjän elämään?

Lyhyesti kerrottuna arvonlisäveroa peritään ostajalta joka kerta, kun tavara tai palvelu myydään. Myyjä lisää arvonlisäveron tavaran tai palvelun hintaan ja tilittää myyntiensä arvonlisäverot Verohallinnolle. Verovelvollinen saa vähentää ostohintaan sisältyneen arvonlisäveron hankkiessaan tavaran tai palvelun verollista liiketoimintaansa varten. Edellytyksenä on, että sekä myyjä että ostaja ovat arvonlisäverovelvollisia. Arvonlisäveron maksaa siis viime kädessä kuluttaja, ja lopullisiin kuluttajahintoihin sisältyy näin vain yhdenkertainen vero.

Arvonlisäverovelvollisuus on vapaaehtoista pienyrittäjille

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos tilikauden (12 kk) liikevaihto on enintään 10 000 euroa. Yritys tai yhteisö voi silloinkin halutessaan hakeutua rekisteriin, jos se harjoittaa liiketoimintaa.

Pienimuotoista liiketoimintaa harjoittava yrittäjä voi siis päättää, haluaako hän ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Mikäli hän ei ilmoittaudu rekisteriin, hänen ei tarvitse lisätä arvonlisäveroa myymiinsä palveluihin, jolloin hinta muodostuu ostajalle pienemmäksi. Yrittäjä ei tällöin saa vähentää yritykselleen ostamista tuotteista niiden sisältämää alvia, vaan se jää yrityksen lopulliseksi kustannukseksi.

Jos sivutoiminen yrittäjä joutuu tekemään paljon investointeja, kuten ostamaan laitteistoa tai työkaluja, voi arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen olla järkevää myös alle 10 000 euron liikevaihdolla. Jos hankintoja ei tarvitse tehdä, voi yrittäjä jäädä alv-rekisterin ulkopuolelle. Nykyään suosittu kevytyrittäjyys ei mahdollista tällaista valinnanvapautta, vaan laskutuspalvelun tai -osuuskunnan kautta toimiessa alv on aina sisällytettävä palvelun hintaan. Tämä johtuu siitä, että laskutuspalvelut käytännössä aina ylittävät 10 000 euron vuosittaisen liikevaihtorajan.

Tavaroiden ja palveluiden verokannat

Verovelvollisena yrittäjä joutuu ottamaan huomioon myytävien tuotteiden ja palveluiden alv:n lopullisessa hinnassa. Alla on listattu Suomessa käytössä olevat arvonlisäveron verokannat:

 • 24% yleinen verokanta: useimmat tavarat ja palvelut
 • 14% alennettu verokanta: elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut
 • 10% alennettu verokanta: kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoituspalvelut ja televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset

Lähde: Verohallinto, https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Liikkeen_ja_ammatinharjoittaja/Arvonlisaverotus

Käsityöharrastajan verotus – hyvä tietää

Käsityöharrastajan verotus

Käsityöharrastajan verotus on kysymys, johon verkossa törmää usein. Käsitöiden harrastaminen on nykyään erittäin suosittua. Taitoliiton tekemän tutkimuksen mukaan joka neljäs 36-65 -vuotiaista suomalaisista tekee käsitöitä, rakentelee tai nikkaroi viikottain. Harrastuksen tuotoksia saatetaan myydä myyjäisissä tai verkon kauppapaikoilla. Mutta täytyykö myynnistä maksaa verot?

Käsityöharrastajan verotus on selkeä asia

Facebookin käsityöaiheisilla keskustelupalstoilla käydään usein keskustelua verotukseen liittyvistä asioista. Saako käsitöitä myydä vapaasti myyjäisissä? Entäpä verkossa? Miten tavallisen tallaajan tulee toimia, jos haluaa myydä töitään ja maksaa verot ilman toiminimen perustamista, verokortin kautta?

Kaikki käsitöiden myynnistä saatava tulo on verotettavaa tuloa. Jos sinulla ei ole toiminimeä, sinun täytyy ilmoittaa myyntitulosi verottajalle henkilökohtaisina ansiotuloina. Työtarvikkeet, kirjat, ym. voit ilmoittaa tulonhankkimisvähennyksinä.

Jos sinulla on toiminimi, annetaan verottajalle liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus. Elinkeinotoiminnan veroilmoituksen palautuspäivä löytyy lomakkeelta 5. Toiminimen tuloksesta maksettava tulovero perustuu jaettavaan yritystuloon. Se verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona ja jaetaan oletuksena ansiotulo- ja pääomatulo-osuuksiin. Verot maksetaan ennakkoverona tai tarvittaessa ennakon täydennysmaksuna tai korollisena jäännösverona.

Tuloverotus ja arvonlisävero ovat kaksi eri asiaa

Keskustelupalstoilla näkee usein sekoitettavan kaksi asiaa: verotettava tulo ja arvonlisäverovelvollisuus. Arvonlisäverovelvollisuus on pakollinen, jos vuoden aikana myyt yli 10 000 eurolla tuotteitasi. Sen sijaan tuloveroa täytyy maksaa kaikesta tulosta, on sitten harrastaja tai yrittäjä.

Jos olet ALV-velvollinen, tuotteen hinta koostuu myyjän osuudesta ja arvonlisäverosta. Myyjä tilittää ALV:n verottajalle ALV-kautensa lopussa. Myyjä vähentää myynnin osuudesta kulunsa ja maksaa jäljelle jäävästä voitosta ennakonpidätystä eli tuloveroa.

Tuotteen myyntihinta 10 euroa. Siitä ALV:n osuus on 1,94 €. Myyjän osuus on 8,06 euroa, josta vähennetään ensin kulut ja loppu on veronalaista tuloa.

Arvonlisäverovelvollisuus on vapaaehtoista 10 000 euron myyntiin saakka. Jos et ole ALV-velvollinen, voit myydä tuotteitasi ilman ALVia. Tällöin et kuitenkaan voi vähentää ostamistasi ammatillisista tarvikkeista niiden sisältämää arvonlisäveroa.

Jos olet vapaaehtoisesti ALV-verovelvollinen, mutta myyntisi jää 10 000 euroon, palauttaa verottaja maksamasi ALV:n sinulle takaisin seuraavana vuonna. Palautus ei ole kuitenkaan automaattinen, vaan sinun tai kirjanpitäjäsi täytyy erikseen hakea ALV-alarajahuojennusta.

Voiko harrastaja olla silti toiminimiyrittäjä?

Entä mitä hyötyä sivutoiminen yrittäjyys voi tuoda käsityöharrastajalle? Onko pakko yrittää tienata, voiko yrittäjyys olla vain tapa mahdollistaa harrastamista? Sivutoimisena yrittäjänä hoidat asiat lain kirjaimen mukaan, ja voit vapaasti myydä tuotteitasi ja kokeilla vaikkapa uusia liiketoimintamalleja.

Sivutoimiseen yrittäjyyden etuihin liittyy aiemmin mainittu ALV-velvollisuus. Jos olet arvonlisäverovelvollinen, saat vähennettyä kaikista ostamistasi ammatillista tarvikkeista ALV:in eli useimmiten 24%. Vaikkapa tietokoneen tai tuotekuvaukseen käytettävän kameran hinnassa se on jo huomattava etu. Joudut toki maksamaan ALV:in tuotetta ostaessasi, mutta voit vähentää sen myynnistäsi ja mikäli myyntiä ei ole ollut, verottaja palauttaa negatiivisen ALV:n.

Kannattaa kuitenkin harkita kirjanpitäjän hankkimista, jos ryhdyt yrittäjäksi. Keskity siihen, mitä osaat parhaiten ja anna kirjanpitäjän hoitaa talousasiat. Kirjanpitäjä tietää kaiken verovähennyksistä, säästää sinun rahojasi ja pitää huolen, että saat kaikki huojennukset, mitä sinulle kuuluukin. Kirjanpitäjä myös neuvoo sinua kaikissa kysymyksissäsi!

Jos harkitset yrittäjyyttä, kannattaa tutustua aiempaan blogikirjoitukseemme, joka listaa 8 vinkkiä tulevalle yrittäjälle! Arvonlisäverotuksesta voit taas lukea tästä kirjoituksestamme. Tämän artikkelin kuva on luvalla käytetty ja se on Vastarannan virkkaaja -blogista.

Tilinpäätösaineiston checklist

Tilinpäätösaineisto tulee toimittaa hyvissä ajoin kirjanpitäjälle tilinpäätöksen laatimista varten. Tässä checklist tilinpäätösaineiston toimittamiseen:

 • Pankkitilin saldotodistus
 • Inventaarioluettelo (varastossa tilinpäätöspäivänä olevista tavaroista laaditaan nimikkeittäin luettelo, johon merkitään kappalemäärä ja hankintahinta ilman arvonlisäveroa. Luettelon viimeiselle sivulle merkitään päiväys sekä inventaarin laatijan allekirjoitus)
 • Lainojen saldotodistukset (rahoittajalta pyydettävä tilikauden päättymishetken saldo, siirtyvä korkovelka sekä seuraavan tilikauden maksusuunnitelman mukaiset lyhennykset)
 • Tilikaudelle kuuluvat myyntisaamiset
 • Tilikaudelle kuuluvat ostovelat
 • Kopio viimeksi vahvistetusta verotuksesta
 • Kopio ennakkoverolipusta
 • Tiedot yhtiössä tapahtuneista muutoksista tai muuten tärkeistä toimintaan liittyvistä tapahtumista tilikauden aikana

Hyvin tehty esivalmistelu ja kerralla toimitetut tositteet jouhevoittavat tilinpäätöksen tekemistä ja säästävät siten myös rahaa.

Tilinpäätösaineiston checklist

Uusi ennakkomenettely 1.11.2017 alkaen

Uuden ennakkomenettelyn myötä verovajeesta aletaan periä korkoa. Osakeyhtiöt ovat voineet maksaa oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksua ilman korkoa veroilmoituksen viimeiseen jättöpäivään saakka eli neljä kuukautta tilikauden päättymisestä mikäli ennakkoveroa on maksettu liian vähän tilikauden aikana.

Uusi ennakkomenettely otetaan käyttöön vaiheittain

Ennakon täydennysmaksua voi maksaa viimeisen kerran 31.10.2017. Ennakkoperintälain muutos astuu voimaan 1.11.2017 yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksessa. Osakeyhtiön verotuksessa ryhdytään perimään verovajeelle korkoa tilikauden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta lähtien. Mikäli osakeyhtiön tilikausi on kalenterivuosi, koron laskenta alkaa helmikuun alusta, kun aiemmin se on alkanut toukokuun alusta. Jatkossa ennakoiden riittävyyteen pitää siis kiinnittää aiempaa enemmän huomioita jo tilikauden aikana ennen tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laatimista. Ennakon täydennysmaksun sijaan osakeyhtiön ja yhteisetuuden on haettava lisäennakkoa 1.11.2017 alkaen korotettavaksi, jos veroja halutaan maksaa lisää.

Osakeyhtiöiden ja yhteisetuuksien tulee tehdä vaatimus ennakon määräämisestä, muuttamisesta ja poistamisesta sähköisesti. Hakemuksen voi tehdä OmaVero, Ilmoitin.fi tai Tyvi-palveluiden kautta.

Henkilöasiakkailla ja muilla verovelvollisilla tämä uudistus astuu voimaan vuotta myöhemmin, eli 1.11.2018. Viimeisen kerran ennakkoa voi siis täydentää 31.10.2018.

Verohallinnon uusi OmaVero-palvelu korvaa verotilin

OmaVero-palvelu

OmaVero on Verohallinnon uusi palvelu. Se korvaa vuoden 2017 alussa Verotili-palvelun OmaVerolla. Uudessa palvelussa on samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä, mutta uudistuneessa muodossa.

OmaVerossa on mahdollista antaa ilmoitukset oma-aloitteisista veroista ja maksaa verot verkkomaksulla. Palvelussa on myös nähtävillä kuukausittainen yhteenveto maksuista ja palautuksista. Lisäksi asiakas näkee OmaVerossa ja yhteenvedossa mahdolliset huomautukset maksamattomista veroista.

Tunnistautumiseen ei tule muutoksia, vaan OmaVeroon kirjaudutaan samalla tavalla kuin nykyisin Verotili-palveluun. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksia nykyisiin Katso-valtuuksiinsa, sillä Verotili-palvelua varten annetut valtuudet ovat käytössä myös OmaVerossa.

Lakimuutosten ja Verotili-palvelun poistumisen seurauksena monet termit, kuten Verotili, verotiliote ja kausiveroilmoitus, jäävät pois käytöstä.

Lähde: Verohallinto