Tilitoimisto JMH

TALOUSHALLINNON PALVELUT AMMATTITAIDOLLA

PALVELUT

Tilitoimisto JMH:n kautta saat hoidettua kaikki taloushallinnon tehtävät nopeasti, luotettavasti ja vaivattomasti. Pidämme huolen, että kaikki asiat tapahtuvat ajallaan ja sovitun mukaisesti. Tullessasi toimistomme asiakkaaksi, sovimme yhdessä tarkasti millaisesta palvelukokonaisuudesta sinä ja yrityksesi parhaiten hyödytte.

Kirjanpito

Kirjanpito tarkoittaa sitä, kuinka yrityksen toimintaan liittyvät tositteet järjestellään ja rekisteröidään. Tositteiden perusteella tehdään laskelmat yrityksen taloudesta. Kirjanpidon kokonaisuus muodostuu mm. yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta ja veloista. Kirjanpidon avulla yrittäjä saa tietoja yrityksen johtamista varten.

Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia ja yrityksen johdon tulee huolehtia kirjanpidon järjestämisestä. Kirjanpito pitää erillään yrityksen tulot ja menot yrittäjän omista tuloista ja menoista.

Oma-aloitteiset veroilmoitukset

Oma-aloitteisiin veroihin kuuluvat mm. ALV-ilmoitukset sekä työnantajasuoritukset OmaVero-palvelun kautta.

Tilinpäätös ja veroilmoitus

Yrityksen toiminnan tulos selvitetään tilikausittain. Yrityksen tilikausi voi olla kalenterivuosi tai muu yrityksen toimintaan sopiva kahdentoista kuukauden jakso. Tilikaudelta laaditaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka kertoo yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, liitetiedot sekä kirjanpito- ja aineistoluettelo.

Tilinpäätöstä koskevat monet säännökset ja määräykset, jotka osittain riippuvat kyseisen yrityksen koosta ja yhtiömuodosta. Kaikkien siihen kuuluvien asiakirjojen tulee olla selkeitä ja asianmukaisia.

Palkanlaskenta

Yrittäjän oma palkka sekä työntekijöiden palkat koostuvat monista erilaisista osista; esimerkiksi kuukausipalkasta, tuntikorvauksista ja luontoiseduista. Tilitoimisto JMH auttaa laskemaan palkat sekä työnantajasuoritukset vaivattomasti ja ajallaan. Toimitamme työntekijöillesi palkkalaskelman ja hoidamme viranomaisilmoitukset, kuten esimerkiksi 1.1.2019 käyttöön otetun tulorekisterin ilmoitukset.

Tarvittaessa hoidamme puolestasi myös erilaisten hakemusten ja raporttien laatimisen ja toimittamisen asianmukaisille toimijoille.

Viranomaisilmoitukset

Tilitoimisto JMH auttaa viranomaisilmoitusten kanssa

Yrityksen toiminnan yhteydessä erilaisia hakemuksia ja raportteja laaditaan ja toimitetaan useille eri viranomaisille. Tilitoimisto JMH auttaa kaikkien ilmoitusten tekemisessä yrityksen perustamiseen, palkkaukseen ja yritystoiminnan muutoksiin liittyen.

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustamisen yhteydessä on tilitoimisto erittäin hyödyllinen kumppani. Tilitoimisto auttaa sinua käymään lävitse kaikki yrityksen perustamisen vaiheet, ja huolehtii, että kaikki toimenpiteet tulee tehtyä huolellisesti ja ajallaan. Tilitoimisto auttaa myös tarvittaessa hakemaan ennakkoverot ja pohtii yhdessä kanssasi, mitä vakuutuksia yrityksesi mahdollisesti tarvitsee. Kirjanpidon aloittaminen ja siihen liittyvät käytännön toimenpiteet sovitaan yhdessä, jolloin voit rauhassa aloittaa varsinaisen liiketoiminnan luottavaisin mielin.

Ennakkoverojen seuranta

Yritykset ja yhteisöt maksavat verovuoden aikana tuloksestaan ennakkoveroa. Tulos muodostuu tulojen ja menojen erotuksesta. Ennakkoveron määrä perustuu arvioon verotettavasta tuloksesta. Jos näyttää, että tulos on pienempi tai suurempi kuin on arvioitu, ennakkoveroihin haetaan tarpeen vaatiessa muutosta.

Neuvonta ja opastus

Tilitoimisto JMH on asiakaslähtöinen ja ystävällinen tilitoimisto. Mikään kysymys ei ole turha tai typerä. Autamme yrityksen perustamisesta lähtien asiakirjojen ja suunnitelmien tekemisessä ja liiketoiminnan kehittämisessä. Harkitsetko uusia investointeja tai kaipaat keskustelukumppania, jonka kanssa pallotella uusia liikeideoita? Autamme oikein mielellämme kaikissa sinua askarruttavissa asioissa.